A152702 Chất chuẩn TRC

4-Azidomethyl-2′-cyanobiphenyl

Standards; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;
Synonym:
Linear Formula: C₁₄H₁₀N₄
CAS Number: 133690-91-2

4-Azidomethyl-2′-cyanobiphenyl

4.488.00035.184.000

Standards; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A152702-100MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A152702-100MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 4.488.000
TRC-A152702-1G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A152702-1G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 g 35.184.000
TRC-A152702-500MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A152702-500MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 mg 20.400.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 g, 100 mg, 500 mg