BZ-3-50MG Chemservice

4-Chlorobiphenyl

4-CHLORO-1,1-BIPHENYL
Synonym:
CAS Number: 2051-62-9

4-Chlorobiphenyl

942.000

4-CHLORO-1,1-BIPHENYL

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
BZ-3-50MG 6-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã BZ-3-50MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

50 mg 942.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

50 mg