N-10826-1G Chemservice

4-Chlorotoluene

1-Chloro-4-methylbenzene
Synonym:
Linear Formula: C7-H7-Cl
Molecular Weight: 126.59
CAS Number: 106-43-4

4-Chlorotoluene

270.000

1-Chloro-4-methylbenzene

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-10826-1G 6-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-10826-1G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 g 270.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 g