N-10832-100MG Chất chuẩn Chemservice

4-Methoxy-1,3-phenylenediamine

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 0615-05-04

4-Methoxy-1,3-phenylenediamine

1.874.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-10832-100MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-10832-100MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 1.874.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg