DRE-C16530240 Chất chuẩn LGC

4-n-Propylphenol

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 645-56-7

4-n-Propylphenol

1.409.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C16530240 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C16530240

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 1.409.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg