673973

4-Nitrophenol

10.0 µg/ml Acetonitrile
Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 100-02-7

4-Nitrophenol

921.0001.556.000

10.0 µg/ml Acetonitrile

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
673973 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673973

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 ml 1.556.000
673974 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673974

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 ml 921.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 ml, 5 ml