DRE-C17324980 Chất chuẩn LGC

4,5,6,7-Tetrabromo-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-3-(2,3,4,5-tetrabromophenyl)-1H-indene

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 1084889-51-9

4,5,6,7-Tetrabromo-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-3-(2,3,4,5-tetrabromophenyl)-1H-indene

5.156.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C17324980 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C17324980

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 mg 5.156.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 mg