A158465 Chất chuẩn TRC

5-Acetamidonaphthalene-1-sulfonyl Chloride

Synonym:
Linear Formula:
Molecular Weight: 283.73
CAS Number: 52218-37-8

5-Acetamidonaphthalene-1-sulfonyl Chloride

4.152.00032.520.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A158465-10G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A158465-10G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 g 32.520.000
TRC-A158465-1G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A158465-1G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 g 4.152.000
TRC-A158465-5G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A158465-5G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 g 18.888.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 g, 10 g, 5 g