A156530 Chất chuẩn TRC

5-Amino-2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile

Building Blocks; Miscellaneous;
Synonym:
Linear Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Molecular Weight: 265.03
CAS Number: 1805594-45-9

5-Amino-2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile

43.200.000

Building Blocks; Miscellaneous;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A156530-100MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A156530-100MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 43.200.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg