N-10893-1G Chemservice

5-Chloro-2-methylaniline

5-Chloro-o-toluidine
Synonym:
Linear Formula: C7-H8-Cl-N
Molecular Weight: 141.6
CAS Number: 95-79-4

5-Chloro-2-methylaniline

536.000

5-Chloro-o-toluidine

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-10893-1G 6-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-10893-1G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 g 536.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 g