A187580 Chất chuẩn TRC

6-Acetyloxy-3-methoxy-11,12-dihydro-benzopyrene

Building Blocks; Miscellaneous;
Synonym:
Linear Formula: C₂₃H₁₈O₃
Molecular Weight: 342.39
CAS Number: 1797227-23-6

6-Acetyloxy-3-methoxy-11,12-dihydro-benzopyrene

5.808.00045.048.000

Building Blocks; Miscellaneous;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A187580-10MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A187580-10MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10mg 45.048.000
TRC-A187580-1MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A187580-1MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1mg 5.808.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10mg, 1mg