A137660 Chất chuẩn TRC

7-Acetamido-1,3,5-trimethyladamantane

Building Blocks; Miscellaneous;
Synonym:
Linear Formula: C₁₅H₂₅NO
Molecular Weight: 235.37
CAS Number: 15210-64-7

7-Acetamido-1,3,5-trimethyladamantane

8.424.000

Building Blocks; Miscellaneous;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A137660-100MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A137660-100MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 8.424.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg