N-10965-250MG Chemservice

8-Hydroxyquinoline

Bioquin
Synonym:
Linear Formula: C9-H7-N-O
Molecular Weight: 145.16
CAS Number: 148-24-3

8-Hydroxyquinoline

660.000

Bioquin

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-10965-250MG 6-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-10965-250MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 mg 660.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

250 mg