N-10987-500MG Chất chuẩn Chemservice

a,a-Dimethylbenzyl alcohol

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 617-94-7

a,a-Dimethylbenzyl alcohol

1.854.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-10987-500MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-10987-500MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 mg 1.854.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

500 mg