A110005 Chất chuẩn TRC

(+)-Abscisic Aldehyde

Standards; Chiral Molecules;
Synonym:
Linear Formula: C₁₅H₂₀O₃
Molecular Weight: 248.32
CAS Number: 41944-86-9

(+)-Abscisic Aldehyde

4.416.00034.872.000

Standards; Chiral Molecules;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A110005-10MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A110005-10MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 mg 34.872.000
TRC-A110005-1MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A110005-1MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 mg 4.416.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 mg, 10 mg