A188955 Chất chuẩn TRC

Acetyl a-Ionol

Standards; Miscellaneous;
Synonym:
Linear Formula: C₁₅H₂₄O₂
Molecular Weight: 236.35
CAS Number: 783324-41-4

Acetyl a-Ionol

12.696.00053.832.000

Standards; Miscellaneous;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A188955-1MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A188955-1MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1mg 12.696.000
TRC-A188955-2.5MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A188955-2.5MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

2.5mg 30.456.000
TRC-A188955-5MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A188955-5MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5mg 53.832.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1mg, 2.5mg, 5mg