DRE-C17381000 Chất chuẩn LGC

alpha,alpha-2,6-Tetrachlorotoluene

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 81-19-6

alpha,alpha-2,6-Tetrachlorotoluene

1.203.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C17381000 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C17381000

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1g 1.203.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1g