A187401 Chất chuẩn TRC

Atractyligenin-¹³CD₂

Synonym:
Linear Formula: C₁₈¹³CH₂₆D₂O₄
Molecular Weight: 323.43

Atractyligenin-¹³CD₂

307.200.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A187401-10MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A187401-10MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10mg 307.200.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10mg