PHR1681 Hóa chất Sigma-Aldrich

Benzalkonium Chloride 50% Solution

Certified Reference Material, Chuẩn dược thứ cấp
Synonym:
Linear Formula:

Benzalkonium Chloride 50% Solution

3.037.000

Certified Reference Material, Chuẩn dược thứ cấp

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
PHR1681-1ML Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã PHR1681-1ML

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 ml 3.037.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 ml