674521

Benzyldimethylhexadecylammonium chloride

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 122-18-9

Benzyldimethylhexadecylammonium chloride

1.181.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
674521 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 674521

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 1.181.000
674528 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 674528

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 ml 1.181.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 ml, 100 mg