HKBC3004 Dụng cụ thí nghiệm

Bình cầu đáy tròn 3000 ml, 4 cổ

Thương hiệu: Duran
Synonym:
Linear Formula:

Bình cầu đáy tròn 3000 ml, 4 cổ

5.250.000

Thương hiệu: Duran

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
HKBC3004 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã HKBC3004

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

Cái 5.250.000