DRE-C10655520 Chất chuẩn LGC

Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) (2,3-dihydroxypropyl) Ether

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 227947-06-0

Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) (2,3-dihydroxypropyl) Ether

6.325.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C10655520 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C10655520

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

25 mg 6.325.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

25 mg