1081220005 Hóa chất Merck

Bromophenol blue

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 115-39-9

Bromophenol blue

1.212.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
1081220005 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 1081220005

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 g 1.212.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

5 g