1023821000 Hóa chất Merck

Calcium chloride dihydrate

Synonym:
Linear Formula:

Calcium chloride dihydrate

954.0001.616.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
1023821000 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 1023821000

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 kg 1.616.000
1023820500 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 1023820500

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 g 954.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 kg, 500 g