25036 Dụng cụ thí nghiệm

Chai đựng mẫu trắng nắp trắng 40 ml, nắp vặn đen đệm PTFE/Silicone

Thương hiệu: CS
Synonym:
Linear Formula:

Chai đựng mẫu trắng nắp trắng 40 ml, nắp vặn đen đệm PTFE/Silicone

15.000

Thương hiệu: CS

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
25036 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 25036

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

Cái 15.000