V9237 Dụng cụ thí nghiệm

Chai thủy tinh nâu 1.5 ml nắp đóng không sơn vạch 11.6 x 32 mm

Thương hiệu: CS
Synonym:
Linear Formula:

Chai thủy tinh nâu 1.5 ml nắp đóng không sơn vạch 11.6 x 32 mm

250.000

Thương hiệu: CS

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
V9237 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã V9237

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 cái/hộp 250.000