DRE-L11390000IO Chất chuẩn LGC

Chlorobenzilate 10 µg/mL in Isooctane

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 510-15-6

Chlorobenzilate 10 µg/mL in Isooctane

1.238.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-L11390000IO Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-L11390000IO

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 ml 1.238.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 ml