53171 Hóa chất Sigma-Aldrich

cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid

Synonym:

cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid

2.640.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
53171-10MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 53171-10MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 mg 2.640.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 mg