CLS430829-500EA Corning

Corning® 50 mL centrifuge tubes

50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, bulk packed, sterile, natural
Synonym:
Linear Formula:

Corning® 50 mL centrifuge tubes

7.410.400

50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, bulk packed, sterile, natural

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
CLS430829-500EA Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã CLS430829-500EA

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 cái/hộp 7.410.400