CLS431464U-100EA Corning

Corning® 75 cm² U-shape cell culture flask, canted neck

sterile, not treated
Synonym:
Linear Formula:

Corning® 75 cm² U-shape cell culture flask, canted neck

9.652.200

sterile, not treated

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
CLS431464U-100EA Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã CLS431464U-100EA

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 cái/hộp 9.652.200