CLS431123-36EA Corning

Corning® large volume centrifuge tube

500 mL centrifuge tubes, polypropylene, w/ plug seal cap, sterile
Synonym:
Linear Formula:

Corning® large volume centrifuge tube

2.558.300

500 mL centrifuge tubes, polypropylene, w/ plug seal cap, sterile

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
CLS431123-36EA Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã CLS431123-36EA

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

36 cái/ hộp 2.558.300