CLS430166-500EA Corning

Corning® tissue-culture treated culture dishes

Synonym:
Linear Formula:

Corning® tissue-culture treated culture dishes

11.460.400

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
CLS430166-500EA Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã CLS430166-500EA

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 cái/hộp 11.460.400