N-11554-100MG Chất chuẩn Chemservice

d-(cis-trans)-Phenothrin

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 26002-80-2

d-(cis-trans)-Phenothrin

2.407.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-11554-100MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-11554-100MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 2.407.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg