1202-E Dụng cụ thí nghiệm

Đầu típ vàng 5 – 200ul

Thương hiệu: Aptaca
Synonym:
Linear Formula:

Đầu típ vàng 5 – 200ul

128.000

Thương hiệu: Aptaca

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
1202-E Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 1202-E

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

Gói 128.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

Gói