1065860500 Hóa chất Merck

di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 7558-79-4

di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous

1.363.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
1065860500 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 1065860500

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 g 1.363.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

500 g