DRE-C14570250 Chất chuẩn LGC

(E)-Kresoxim-2-hydroxymethyl (free acid)

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 1639810-41-5

(E)-Kresoxim-2-hydroxymethyl (free acid)

10.072.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C14570250 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C14570250

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 mg 10.072.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 mg