DRE-CA13203060 Chất chuẩn LGC

Erucic acid-methyl ester

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 1120-34-9

Erucic acid-methyl ester

1.306.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-CA13203060 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-CA13203060

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 1.306.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg