1090010500 Hóa chất Merck

Folin-Ciocalteu′s phenol reagent

Synonym:
Linear Formula:

Folin-Ciocalteu′s phenol reagent

2.419.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
1090010500 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 1090010500

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 mL 2.419.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

500 mL