1090010100 Hóa chất Merck

Folin-Ciocalteu’s phenol reagent

Synonym:
Linear Formula:

Folin-Ciocalteu’s phenol reagent

826.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
1090010100 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 1090010100

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 ml 826.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 ml