1004680100 Hóa chất Merck

L(+)-Ascorbic Acid

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 50-81-7

L(+)-Ascorbic Acid

1.341.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
1004680100 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 1004680100

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 g 1.341.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 g