1043500500 Hóa chất Merck

L-Histidine monohydrochloride monohydrate

Synonym:
Linear Formula:

L-Histidine monohydrochloride monohydrate

4.162.0009.346.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
1043500500 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 1043500500

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

50 g 9.346.000
1043500100 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 1043500100

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 g 4.162.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 g, 50 g