M47NY022 Dụng cụ thí nghiệm

Màng lọc Nylon 47 mm, 0.22 μm

Thương hiệu: CS
Synonym:
Linear Formula:

Màng lọc Nylon 47 mm, 0.22 μm

263.000

Thương hiệu: CS

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
M47NY022 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã M47NY022

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 tờ 263.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 tờ