M47PTL045 Dụng cụ thí nghiệm

Màng lọc PTFE Hydrophilic 47 mm, 0.45 μm

Thương hiệu: CS
Synonym:
Linear Formula:

Màng lọc PTFE Hydrophilic 47 mm, 0.45 μm

417.000

Thương hiệu: CS

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
M47PTL045 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã M47PTL045

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 tấm/hộp 417.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 tấm/hộp