1514860001 Hóa chất Merck

manu-CART® NT cartridge holder for LiChroCART® 2,3,4,4.6 mm i.d. HPLC cartridges

Synonym:
Linear Formula:

manu-CART® NT cartridge holder for LiChroCART® 2,3,4,4.6 mm i.d. HPLC cartridges

8.739.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
1514860001 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 1514860001

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 unit 8.739.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 unit