674494

Mepiquat chloride

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 24307-26-4

Mepiquat chloride

1.210.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
674494 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 674494

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 1.210.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg