A187625 Chất chuẩn TRC

N-(3-Acetylphenyl)formamide

Synonym:
Linear Formula: C9H9NO2
Molecular Weight: 163.17
CAS Number: 72801-78-6

N-(3-Acetylphenyl)formamide

6.216.00049.608.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A187625-0.5MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A187625-0.5MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

0.5mg 6.216.000
TRC-A187625-2.5MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A187625-2.5MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

2.5mg 27.552.000
TRC-A187625-5MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A187625-5MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5mg 49.608.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

0.5mg, 2.5mg, 5mg