A158530 Chất chuẩn TRC

N-4-Acetamidophenylsulfonylglycine

Building Blocks;
Synonym:
Linear Formula: C₁₀H₁₂N₂O₅S
Molecular Weight: 272.28
CAS Number: 23776-98-9

N-4-Acetamidophenylsulfonylglycine

19.200.000

Building Blocks;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A158530-5G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A158530-5G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 g 19.200.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

5 g