A188325 Chất chuẩn TRC

N-Acetyl 2-O-Benzyl Troxacitabine

Building Blocks; Miscellaneous;
Synonym:
Linear Formula: C₁₇H₁₇N₃O₆
Molecular Weight: 359.33
CAS Number: 145414-63-7

N-Acetyl 2-O-Benzyl Troxacitabine

408.000.000

Building Blocks; Miscellaneous;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A188325-50MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A188325-50MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

50mg 408.000.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

50mg