A134550 Chất chuẩn TRC

N-Acetyl Acetamide

Building Blocks; Miscellaneous;
Synonym:
Linear Formula: C₄H₇NO₂
Molecular Weight: 101.1
CAS Number: 625-77-4

N-Acetyl Acetamide

1.512.0003.312.000

Building Blocks; Miscellaneous;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A134550-1G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A134550-1G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 g 3.312.000
TRC-A134550-250MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A134550-250MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 mg 1.512.000
TRC-A134550-500MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A134550-500MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 mg 2.040.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 g, 250 mg, 500 mg