A188365 Chất chuẩn TRC

N-Acetyl Serotonine O-Sulfate Ester Triethylammonium Salt

Research Tools; Molecular Biology;
Synonym:
Linear Formula: C₁₂H₁₄N₂O₅S .(C ₆H₁₅N)
Molecular Weight: 298.31+ (101.19)

N-Acetyl Serotonine O-Sulfate Ester Triethylammonium Salt

5.376.0009.384.000

Research Tools; Molecular Biology;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A188365-10MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A188365-10MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10mg 9.384.000
TRC-A188365-5MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A188365-5MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5mg 5.376.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10mg, 5mg